thailyrics.top

เนื้อเพลง vybz kartel


11-27-2021 / 09:51:12am
 1. เนื้อเพลง vybz kartel – no night nine
 2. เนื้อเพลง vybz kartel – need her in my life
 3. เนื้อเพลง vybz kartel – one man
 4. เนื้อเพลง vybz kartel – thank you jah
 5. เนื้อเพลง vybz kartel – money
 6. เนื้อเพลง vybz kartel – last one (mavado diss)
 7. เนื้อเพลง vybz kartel – know bout me (raw)
 8. เนื้อเพลง vybz kartel – like a jockey
 9. เนื้อเพลง vybz kartel – toilet paper bownty
 10. เนื้อเพลง vybz kartel – something ah go happen
 11. เนื้อเพลง vybz kartel – it tight eeh
 12. เนื้อเพลง vybz kartel – cosanostra
 13. เนื้อเพลง vybz kartel – go fi dem anyweh
 14. เนื้อเพลง vybz kartel – stand strong
 15. เนื้อเพลง vybz kartel – work it
 16. เนื้อเพลง vybz kartel – compass
 17. เนื้อเพลง vybz kartel – day rave
 18. เนื้อเพลง vybz kartel – the best of them (radio edit)
 19. เนื้อเพลง vybz kartel – thank you mama
 20. เนื้อเพลง vybz kartel – mother in law
 21. เนื้อเพลง vybz kartel – weigh my money (money on scale)
 22. เนื้อเพลง vybz kartel – world boss
 23. เนื้อเพลง vybz kartel – straight jeans and fitted
 24. เนื้อเพลง vybz kartel – neva get a gyal (fuck so much)
 25. เนื้อเพลง vybz kartel – christmas king
 26. เนื้อเพลง vybz kartel – stop
 27. เนื้อเพลง vybz kartel – dutty angella
 28. เนื้อเพลง vybz kartel – secret
 29. เนื้อเพลง vybz kartel – wah some grades
 30. เนื้อเพลง vybz kartel – currency (want more money)
 31. เนื้อเพลง vybz kartel – send fi mi army
 32. เนื้อเพลง vybz kartel – party vibes
 33. เนื้อเพลง vybz kartel – beg u a touch
 34. เนื้อเพลง vybz kartel – stress free
 35. เนื้อเพลง vybz kartel – a like that
 36. เนื้อเพลง vybz kartel – half on a baby remix
 37. เนื้อเพลง vybz kartel – baby mother
 38. เนื้อเพลง vybz kartel – inna sky
 39. เนื้อเพลง vybz kartel – spend time
 40. เนื้อเพลง vybz kartel – why pree (world boss)
 41. เนื้อเพลง vybz kartel – boom it off remix
 42. เนื้อเพลง vybz kartel – no games (clean)
 43. เนื้อเพลง vybz kartel – bicycle (radio mix)
 44. เนื้อเพลง vybz kartel – bail 4 me
 45. เนื้อเพลง vybz kartel – dem nuh like we
 46. เนื้อเพลง vybz kartel – freaky gal
 47. เนื้อเพลง vybz kartel – hold me
 48. เนื้อเพลง vybz kartel – kissing
 49. เนื้อเพลง vybz kartel – addi addi addi
 50. เนื้อเพลง vybz kartel – nah tell nobody
 51. เนื้อเพลง vybz kartel – sen on
 52. เนื้อเพลง vybz kartel – how yuh proud
 53. เนื้อเพลง vybz kartel – mentally insane
 54. เนื้อเพลง vybz kartel – wine to di top
 55. เนื้อเพลง vybz kartel – trailer load a money
 56. เนื้อเพลง vybz kartel – dutty wine
 57. เนื้อเพลง vybz kartel – it nuh hard
 58. เนื้อเพลง vybz kartel – let it be
 59. เนื้อเพลง vybz kartel – gaza ting a ling
 60. เนื้อเพลง vybz kartel – dead already
 61. เนื้อเพลง vybz kartel – you a my baby
 62. เนื้อเพลง vybz kartel – wine fi mi nuh
 63. เนื้อเพลง vybz kartel – dancehall hero remix
 64. เนื้อเพลง vybz kartel – cya test we
 65. เนื้อเพลง vybz kartel – beat’n beat’n
 66. เนื้อเพลง vybz kartel – she wah more
 67. เนื้อเพลง vybz kartel – money can’t buy friends (radio edit)
 68. เนื้อเพลง vybz kartel – wear weh yuh have
 69. เนื้อเพลง vybz kartel – toilet paper bounty (bounty killer diss)
 70. เนื้อเพลง vybz kartel – pop it off
 71. เนื้อเพลง vybz kartel – a wah do dem?
 72. เนื้อเพลง vybz kartel – energizer buddy
 73. เนื้อเพลง vybz kartel – mofraudo
 74. เนื้อเพลง vybz kartel – horny and proud
 75. เนื้อเพลง vybz kartel – pussy jaw
 76. เนื้อเพลง vybz kartel – yuh love
 77. เนื้อเพลง vybz kartel – keep him
 78. เนื้อเพลง vybz kartel – under water
 79. เนื้อเพลง vybz kartel – bet mi money
 80. เนื้อเพลง vybz kartel – world boss (why pree)
 81. เนื้อเพลง vybz kartel – turn off the light
 82. เนื้อเพลง vybz kartel – yuh whine have value
 83. เนื้อเพลง vybz kartel – laugh & shot dem
 84. เนื้อเพลง vybz kartel – married and done
 85. เนื้อเพลง vybz kartel – a.k.a.
 86. เนื้อเพลง vybz kartel – dumpa truck (raw)
 87. เนื้อเพลง vybz kartel – like christmas
 88. เนื้อเพลง vybz kartel – daddy devil
 89. เนื้อเพลง vybz kartel – can’t say no
 90. เนื้อเพลง vybz kartel – kartel reveal it
 91. เนื้อเพลง vybz kartel – killing street
 92. เนื้อเพลง vybz kartel – loodi
 93. เนื้อเพลง vybz kartel – xxxmas
 94. เนื้อเพลง vybz kartel – my rainbow
 95. เนื้อเพลง vybz kartel – badda dan dem
 96. เนื้อเพลง vybz kartel – dollars
 97. เนื้อเพลง vybz kartel – seh weh yuh feel fi seh
 98. เนื้อเพลง vybz kartel – like semper fi
 99. เนื้อเพลง vybz kartel – club rave
 100. เนื้อเพลง vybz kartel – take me life
 101. เนื้อเพลง vybz kartel – good father
 102. เนื้อเพลง vybz kartel – picture me and you
 103. เนื้อเพลง vybz kartel – glock spit
 104. เนื้อเพลง vybz kartel – dem bwoy
 105. เนื้อเพลง vybz kartel – no one (feels like christmas)
 106. เนื้อเพลง vybz kartel – stand by my side
 107. เนื้อเพลง vybz kartel – never stay around (money love song)
 108. เนื้อเพลง vybz kartel – new jordans
 109. เนื้อเพลง vybz kartel – bgf (bad gyal fuck)
 110. เนื้อเพลง vybz kartel – put it on hard
 111. เนื้อเพลง vybz kartel – mi nuh trust people
 112. เนื้อเพลง vybz kartel – society
 113. เนื้อเพลง vybz kartel – tap
 114. เนื้อเพลง vybz kartel – vampire
 115. เนื้อเพลง vybz kartel – divine love
 116. เนื้อเพลง vybz kartel – trailer load of money
 117. เนื้อเพลง vybz kartel – nice tingz
 118. เนื้อเพลง vybz kartel – you can’t say
 119. เนื้อเพลง vybz kartel – business
 120. เนื้อเพลง vybz kartel – street vybz
 121. เนื้อเพลง vybz kartel – move ya body
 122. เนื้อเพลง vybz kartel – good man
 123. เนื้อเพลง vybz kartel – without my own
 124. เนื้อเพลง vybz kartel – enchanting
 125. เนื้อเพลง vybz kartel – yeah though i walk
 126. เนื้อเพลง vybz kartel – change mi
 127. เนื้อเพลง vybz kartel – bad gyal [divas]
 128. เนื้อเพลง vybz kartel – too lie
 129. เนื้อเพลง vybz kartel – beg you a fuck
 130. เนื้อเพลง vybz kartel – school anthem
 131. เนื้อเพลง vybz kartel – tek f**k
 132. เนื้อเพลง vybz kartel – gaza love
 133. เนื้อเพลง vybz kartel – mothers love
 134. เนื้อเพลง vybz kartel – turn up the fuck
 135. เนื้อเพลง vybz kartel – sometimes love dies
 136. เนื้อเพลง vybz kartel – nuh manny manny
 137. เนื้อเพลง vybz kartel – make up sex
 138. เนื้อเพลง vybz kartel – our girl
 139. เนื้อเพลง vybz kartel – push it to me
 140. เนื้อเพลง vybz kartel – you already know
 141. เนื้อเพลง vybz kartel – not ok
 142. เนื้อเพลง vybz kartel – blood bath
 143. เนื้อเพลง vybz kartel – u a mi baby
 144. เนื้อเพลง vybz kartel – can’t do without me
 145. เนื้อเพลง vybz kartel – real bad man (mad instruments riddim)
 146. เนื้อเพลง vybz kartel – wine fi money
 147. เนื้อเพลง vybz kartel – mi nah
 148. เนื้อเพลง vybz kartel – genie wine
 149. เนื้อเพลง vybz kartel – baby father
 150. เนื้อเพลง vybz kartel – paparazzi
 151. เนื้อเพลง vybz kartel – wine pon me
 152. เนื้อเพลง vybz kartel – can’t trust
 153. เนื้อเพลง vybz kartel – don’t know someone
 154. เนื้อเพลง vybz kartel – visa
 155. เนื้อเพลง vybz kartel – push it in
 156. เนื้อเพลง vybz kartel – how
 157. เนื้อเพลง vybz kartel – love yuh to mi heart
 158. เนื้อเพลง vybz kartel – money isn’t all
 159. เนื้อเพลง vybz kartel – yami bolo
 160. เนื้อเพลง vybz kartel – freestyle
 161. เนื้อเพลง vybz kartel – dem no ready
 162. เนื้อเพลง vybz kartel – rep
 163. เนื้อเพลง vybz kartel – talk to dem
 164. เนื้อเพลง vybz kartel – kartel & kardinal
 165. เนื้อเพลง vybz kartel – hott grabba (radio)
 166. เนื้อเพลง vybz kartel – a dat a gwan
 167. เนื้อเพลง vybz kartel – tek buddy
 168. เนื้อเพลง vybz kartel – i promise you
 169. เนื้อเพลง vybz kartel – lets go
 170. เนื้อเพลง vybz kartel – badman party
 171. เนื้อเพลง vybz kartel – your pussy tight
 172. เนื้อเพลง vybz kartel – teenage pregnancy
 173. เนื้อเพลง vybz kartel – gyal wine to di top
 174. เนื้อเพลง vybz kartel – gaza christmas
 175. เนื้อเพลง vybz kartel – she so pretty
 176. เนื้อเพลง vybz kartel – money tree
 177. เนื้อเพลง vybz kartel – mi remember – vybz kartel
 178. เนื้อเพลง vybz kartel – designa vagina
 179. เนื้อเพลง vybz kartel – bicycle ride
 180. เนื้อเพลง vybz kartel – neva get a gyal
 181. เนื้อเพลง vybz kartel – cast iron heart
 182. เนื้อเพลง vybz kartel – tattoo
 183. เนื้อเพลง vybz kartel – beg u a fuck
 184. เนื้อเพลง vybz kartel – careful
 185. เนื้อเพลง vybz kartel – brace of mi life
 186. เนื้อเพลง vybz kartel – slew them like david
 187. เนื้อเพลง vybz kartel – open up
 188. เนื้อเพลง vybz kartel – new millennium
 189. เนื้อเพลง vybz kartel – 3am
 190. เนื้อเพลง vybz kartel – super soca
 191. เนื้อเพลง vybz kartel – anything a anything
 192. เนื้อเพลง vybz kartel – never turn a raper
 193. เนื้อเพลง vybz kartel – what nex?
 194. เนื้อเพลง vybz kartel – broad daylight
 195. เนื้อเพลง vybz kartel – life mi say
 196. เนื้อเพลง vybz kartel – weh daddy deh
 197. เนื้อเพลง vybz kartel – delusional
 198. เนื้อเพลง vybz kartel – empire forever
 199. เนื้อเพลง vybz kartel – song writer
 200. เนื้อเพลง vybz kartel – fling it pon di left
 201. เนื้อเพลง vybz kartel – kill or die
 202. เนื้อเพลง vybz kartel – ice queen
 203. เนื้อเพลง vybz kartel – straight jeans and fitted (feat. russian) (raw)
 204. เนื้อเพลง vybz kartel – jamaica land we love
 205. เนื้อเพลง vybz kartel – tekk buddy gal
 206. เนื้อเพลง vybz kartel – gates of heaven
 207. เนื้อเพลง vybz kartel – best friend (radio edit)
 208. เนื้อเพลง vybz kartel – life
 209. เนื้อเพลง vybz kartel – vybsy versa love
 210. เนื้อเพลง vybz kartel – family
 211. เนื้อเพลง vybz kartel – higher altitude
 212. เนื้อเพลง vybz kartel – time
 213. เนื้อเพลง vybz kartel – when since (alliance diss)
 214. เนื้อเพลง vybz kartel – bike back
 215. เนื้อเพลง vybz kartel – motorcyclist
 216. เนื้อเพลง vybz kartel – tekk
 217. เนื้อเพลง vybz kartel – rifle shot
 218. เนื้อเพลง vybz kartel – deh pan the gaza (alliance diss)
 219. เนื้อเพลง vybz kartel – make up
 220. เนื้อเพลง vybz kartel – more pussy fi di money
 221. เนื้อเพลง vybz kartel – don’t stop
 222. เนื้อเพลง vybz kartel – pretty position (backas)
 223. เนื้อเพลง vybz kartel – fuck it and cum
 224. เนื้อเพลง vybz kartel – duppy killa (bounty killer diss)
 225. เนื้อเพลง vybz kartel – nah hold we down
 226. เนื้อเพลง vybz kartel – change me
 227. เนื้อเพลง vybz kartel – jah love we
 228. เนื้อเพลง vybz kartel – represent portmore
 229. เนื้อเพลง vybz kartel – give thanks
 230. เนื้อเพลง vybz kartel – get gal easy (blackberry)
 231. เนื้อเพลง vybz kartel – one phone call
 232. เนื้อเพลง vybz kartel – pound of rice
 233. เนื้อเพลง vybz kartel – sumaddy affi bawl
 234. เนื้อเพลง vybz kartel – romping shop
 235. เนื้อเพลง vybz kartel – i don’t give a
 236. เนื้อเพลง vybz kartel – versatility (raw)
 237. เนื้อเพลง vybz kartel – hustle hard
 238. เนื้อเพลง vybz kartel – facebook like
 239. เนื้อเพลง vybz kartel – weh dat fah
 240. เนื้อเพลง vybz kartel – most wanted
 241. เนื้อเพลง vybz kartel – summer
 242. เนื้อเพลง vybz kartel – start war & dead
 243. เนื้อเพลง vybz kartel – portmore city to uptown
 244. เนื้อเพลง vybz kartel – ever blessed
 245. เนื้อเพลง vybz kartel – sorry babe
 246. เนื้อเพลง vybz kartel – lightning bolt
 247. เนื้อเพลง vybz kartel – mobay anthem
 248. เนื้อเพลง vybz kartel – shape of my heart
 249. เนื้อเพลง vybz kartel – no
 250. เนื้อเพลง vybz kartel – the law
 251. เนื้อเพลง vybz kartel – tell you say – raw
 252. เนื้อเพลง vybz kartel – colouring book / tattoo time come
 253. เนื้อเพลง vybz kartel – when since
 254. เนื้อเพลง vybz kartel – license fi kill
 255. เนื้อเพลง vybz kartel – stop gwaan like yuh tuff
 256. เนื้อเพลง vybz kartel – nuh more dan mi
 257. เนื้อเพลง vybz kartel – my love
 258. เนื้อเพลง vybz kartel – grab up yuh crotches
 259. เนื้อเพลง vybz kartel – weh dem feel like
 260. เนื้อเพลง vybz kartel – nuh war wid knife
 261. เนื้อเพลง vybz kartel – badman nah
 262. เนื้อเพลง vybz kartel – tightest punnany
 263. เนื้อเพลง vybz kartel – skate
 264. เนื้อเพลง vybz kartel – tell him a lie
 265. เนื้อเพลง vybz kartel – stuck / better can wuk
 266. เนื้อเพลง vybz kartel – wine pon yuh
 267. เนื้อเพลง vybz kartel – haffi bleed
 268. เนื้อเพลง vybz kartel – tight pussy gal dem
 269. เนื้อเพลง vybz kartel – mr officer
 270. เนื้อเพลง vybz kartel – struggle
 271. เนื้อเพลง vybz kartel – pretty face
 272. เนื้อเพลง vybz kartel – the best of them
 273. เนื้อเพลง vybz kartel – life story
 274. เนื้อเพลง vybz kartel – wap freemix
 275. เนื้อเพลง vybz kartel – good pussy
 276. เนื้อเพลง vybz kartel – how me grow (remastered)
 277. เนื้อเพลง vybz kartel – one woman
 278. เนื้อเพลง vybz kartel – hello
 279. เนื้อเพลง vybz kartel – mama
 280. เนื้อเพลง vybz kartel – party nice
 281. เนื้อเพลง vybz kartel – real youth
 282. เนื้อเพลง vybz kartel – teacher (lyricist pt. 2)
 283. เนื้อเพลง vybz kartel – school bus
 284. เนื้อเพลง vybz kartel – car man
 285. เนื้อเพลง vybz kartel – picture this
 286. เนื้อเพลง vybz kartel – any weather
 287. เนื้อเพลง vybz kartel – beautiful human
 288. เนื้อเพลง vybz kartel – i’ve loved them all (tribute to valerie)
 289. เนื้อเพลง vybz kartel – from me born
 290. เนื้อเพลง vybz kartel – last man standing (don’t run) (mavado diss) (explicit)
 291. เนื้อเพลง vybz kartel – speedometer bun up
 292. เนื้อเพลง vybz kartel – weh di gal
 293. เนื้อเพลง vybz kartel – dancehall hero
 294. เนื้อเพลง vybz kartel – everybody
 295. เนื้อเพลง vybz kartel – love at first sight
 296. เนื้อเพลง vybz kartel – none a dem nuh bad
 297. เนื้อเพลง vybz kartel – real love
 298. เนื้อเพลง vybz kartel – go go club
 299. เนื้อเพลง vybz kartel – wine up yuh body
 300. เนื้อเพลง vybz kartel – poco man skank
 301. เนื้อเพลง vybz kartel – euphoria
 302. เนื้อเพลง vybz kartel – knock it
 303. เนื้อเพลง vybz kartel – nah let go
 304. เนื้อเพลง vybz kartel – you a history
 305. เนื้อเพลง vybz kartel – reveal it
 306. เนื้อเพลง vybz kartel – foot pan shoulder
 307. เนื้อเพลง vybz kartel – realest thing
 308. เนื้อเพลง vybz kartel – pop style
 309. เนื้อเพลง vybz kartel – mamacita
 310. เนื้อเพลง vybz kartel – nothing else
 311. เนื้อเพลง vybz kartel – warmer than a comforter
 312. เนื้อเพลง vybz kartel – real friends
 313. เนื้อเพลง vybz kartel – weed smokers
 314. เนื้อเพลง vybz kartel – tek it out
 315. เนื้อเพลง vybz kartel – i know and believe
 316. เนื้อเพลง vybz kartel – dancehall hero [clean]
 317. เนื้อเพลง vybz kartel – the cure fi badmind
 318. เนื้อเพลง vybz kartel – the world turns
 319. เนื้อเพลง vybz kartel – last man standing
 320. เนื้อเพลง vybz kartel – ball fi bun
 321. เนื้อเพลง vybz kartel – straight & narrow
 322. เนื้อเพลง vybz kartel – mek mi tape it
 323. เนื้อเพลง vybz kartel – real bad gal
 324. เนื้อเพลง vybz kartel – we never fear dem
 325. เนื้อเพลง vybz kartel – gun session
 326. เนื้อเพลง vybz kartel – new moon pon saturn
 327. เนื้อเพลง vybz kartel – nah climb
 328. เนื้อเพลง vybz kartel – bike back (clean)
 329. เนื้อเพลง vybz kartel – freaky gal part 3
 330. เนื้อเพลง vybz kartel – horney & proud
 331. เนื้อเพลง vybz kartel – undisputed champion
 332. เนื้อเพลง vybz kartel – worlboss
 333. เนื้อเพลง vybz kartel – cya defeat we
 334. เนื้อเพลง vybz kartel – jump on the beat
 335. เนื้อเพลง vybz kartel – dem a no gangsta
 336. เนื้อเพลง vybz kartel – missing you a lot (acoustic)
 337. เนื้อเพลง vybz kartel – so much woman
 338. เนื้อเพลง vybz kartel – no man (swear pon mi life)
 339. เนื้อเพลง vybz kartel – unfaithful
 340. เนื้อเพลง vybz kartel – she kno fi
 341. เนื้อเพลง vybz kartel – emergency
 342. เนื้อเพลง vybz kartel – rich
 343. เนื้อเพลง vybz kartel – can’t frame me
 344. เนื้อเพลง vybz kartel – mi talk with gun shot
 345. เนื้อเพลง vybz kartel – in my life
 346. เนื้อเพลง vybz kartel – celebrate
 347. เนื้อเพลง vybz kartel – weh dem a go
 348. เนื้อเพลง vybz kartel – fire nation
 349. เนื้อเพลง vybz kartel – presidential
 350. เนื้อเพลง vybz kartel – versitility
 351. เนื้อเพลง vybz kartel – duggu duggu
 352. เนื้อเพลง vybz kartel – dutty landlord
 353. เนื้อเพลง vybz kartel – clarks again
 354. เนื้อเพลง vybz kartel – in da moment
 355. เนื้อเพลง vybz kartel – my scheme
 356. เนื้อเพลง vybz kartel – hard to love
 357. เนื้อเพลง vybz kartel – so me a say
 358. เนื้อเพลง vybz kartel – no milkshake
 359. เนื้อเพลง vybz kartel – carefull
 360. เนื้อเพลง vybz kartel – mofraudo (mavado diss)
 361. เนื้อเพลง vybz kartel – proper english
 362. เนื้อเพลง vybz kartel – pure love me give gyal
 363. เนื้อเพลง vybz kartel – nuh play round wid fire
 364. เนื้อเพลง vybz kartel – gangster
 365. เนื้อเพลง vybz kartel – neva was da one
 366. เนื้อเพลง vybz kartel – cannot lose
 367. เนื้อเพลง vybz kartel – songwriter (alliance diss)
 368. เนื้อเพลง vybz kartel – like a movie
 369. เนื้อเพลง vybz kartel – seductive
 370. เนื้อเพลง vybz kartel – dedication
 371. เนื้อเพลง vybz kartel – mi in love
 372. เนื้อเพลง vybz kartel – ramp ruff
 373. เนื้อเพลง vybz kartel – georgina
 374. เนื้อเพลง vybz kartel – no lie
 375. เนื้อเพลง vybz kartel – bicycle ride (radio)
 376. เนื้อเพลง vybz kartel – loodi (original)
 377. เนื้อเพลง vybz kartel – know bout me (clean)
 378. เนื้อเพลง vybz kartel – all of a sudden (harmony)
 379. เนื้อเพลง vybz kartel – i smoke weed
 380. เนื้อเพลง vybz kartel – somiaseh
 381. เนื้อเพลง vybz kartel – pretty gal wine
 382. เนื้อเพลง vybz kartel – get gun shot
 383. เนื้อเพลง vybz kartel – mi loving it
 384. เนื้อเพลง vybz kartel – best f*ck eva [raw]
 385. เนื้อเพลง vybz kartel – protect me
 386. เนื้อเพลง vybz kartel – x (all your exes)
 387. เนื้อเพลง vybz kartel – revolution
 388. เนื้อเพลง vybz kartel – get wild
 389. เนื้อเพลง vybz kartel – ungrateful
 390. เนื้อเพลง vybz kartel – million dollar by a morning
 391. เนื้อเพลง vybz kartel – wine
 392. เนื้อเพลง vybz kartel – nymphomaniac
 393. เนื้อเพลง vybz kartel – me bible deh near me
 394. เนื้อเพลง vybz kartel – militant coup
 395. เนื้อเพลง vybz kartel – gerber war
 396. เนื้อเพลง vybz kartel – gaza nuh bore tongue
 397. เนื้อเพลง vybz kartel – half way tree (h.w.t)
 398. เนื้อเพลง vybz kartel – rifle shot (mavado & stephen diss)
 399. เนื้อเพลง vybz kartel – best place pon earth
 400. เนื้อเพลง vybz kartel – without money
 401. เนื้อเพลง vybz kartel – strong
 402. เนื้อเพลง vybz kartel – she love
 403. เนื้อเพลง vybz kartel – my mama
 404. เนื้อเพลง vybz kartel – the goods
 405. เนื้อเพลง vybz kartel – i neva
 406. เนื้อเพลง vybz kartel – court case
 407. เนื้อเพลง vybz kartel – no cap
 408. เนื้อเพลง vybz kartel – so much woman – raw
 409. เนื้อเพลง vybz kartel – in public
 410. เนื้อเพลง vybz kartel – one way
 411. เนื้อเพลง vybz kartel – somebody haffi get gunshot
 412. เนื้อเพลง vybz kartel – who trick him
 413. เนื้อเพลง vybz kartel – look pon we
 414. เนื้อเพลง vybz kartel – mile high club
 415. เนื้อเพลง vybz kartel – weh mi come from
 416. เนื้อเพลง vybz kartel – back to life
 417. เนื้อเพลง vybz kartel – love it
 418. เนื้อเพลง vybz kartel – protect them
 419. เนื้อเพลง vybz kartel – force
 420. เนื้อเพลง vybz kartel – mercy
 421. เนื้อเพลง vybz kartel – cute rider [reggaeton mix] (divas)
 422. เนื้อเพลง vybz kartel – domestic affair 2nd chapter
 423. เนื้อเพลง vybz kartel – customer care
 424. เนื้อเพลง vybz kartel – money over love
 425. เนื้อเพลง vybz kartel – your little shorts
 426. เนื้อเพลง vybz kartel – beat up the cat
 427. เนื้อเพลง vybz kartel – no sleep (dub)
 428. เนื้อเพลง vybz kartel – drone dem
 429. เนื้อเพลง vybz kartel – can’t kill we
 430. เนื้อเพลง vybz kartel – stronger we get
 431. เนื้อเพลง vybz kartel – never see a gyal weh mi love so much
 432. เนื้อเพลง vybz kartel – tell me if you like it
 433. เนื้อเพลง vybz kartel – kill dem
 434. เนื้อเพลง vybz kartel – summer time
 435. เนื้อเพลง vybz kartel – fi di gal dem
 436. เนื้อเพลง vybz kartel – who knows
 437. เนื้อเพลง vybz kartel – washer dryer
 438. เนื้อเพลง vybz kartel – love don’t lie
 439. เนื้อเพลง vybz kartel – murda informa
 440. เนื้อเพลง vybz kartel – mr. bleach chin
 441. เนื้อเพลง vybz kartel – western union
 442. เนื้อเพลง vybz kartel – fresh
 443. เนื้อเพลง vybz kartel – dancehall
 444. เนื้อเพลง vybz kartel – emoji
 445. เนื้อเพลง vybz kartel – fall ina love
 446. เนื้อเพลง vybz kartel – get wild (clean)
 447. เนื้อเพลง vybz kartel – no dutty panty
 448. เนื้อเพลง vybz kartel – squeeze
 449. เนื้อเพลง vybz kartel – warn him – raw
 450. เนื้อเพลง vybz kartel – so high upon the moon
 451. เนื้อเพลง vybz kartel – louis v
 452. เนื้อเพลง vybz kartel – pure love mi give gal
 453. เนื้อเพลง vybz kartel – push it in (take it out)
 454. เนื้อเพลง vybz kartel – u nuh have a phone (hello moto)
 455. เนื้อเพลง vybz kartel – ben over
 456. เนื้อเพลง vybz kartel – super hero love
 457. เนื้อเพลง vybz kartel – won’t work
 458. เนื้อเพลง vybz kartel – peanut shell
 459. เนื้อเพลง vybz kartel – beautiful island
 460. เนื้อเพลง vybz kartel – crashing head on
 461. เนื้อเพลง vybz kartel – jah jah neva fail i yet
 462. เนื้อเพลง vybz kartel – colouring this life
 463. เนื้อเพลง vybz kartel – punani a mi best friend
 464. เนื้อเพลง vybz kartel – tell you say
 465. เนื้อเพลง vybz kartel – me nah
 466. เนื้อเพลง vybz kartel – buddy nuh done
 467. เนื้อเพลง vybz kartel – do it if yuh bad
 468. เนื้อเพลง vybz kartel – electric
 469. เนื้อเพลง vybz kartel – live forever (fame)
 470. เนื้อเพลง vybz kartel – road to paradise
 471. เนื้อเพลง vybz kartel – like xmas (raw)
 472. เนื้อเพลง vybz kartel – do it
 473. เนื้อเพลง vybz kartel – buss it off (high grade sound remix)
 474. เนื้อเพลง vybz kartel – friends turn enemies
 475. เนื้อเพลง vybz kartel – your business
 476. เนื้อเพลง vybz kartel – bring it to me
 477. เนื้อเพลง vybz kartel – life giver (acoustic)
 478. เนื้อเพลง vybz kartel – imagine
 479. เนื้อเพลง vybz kartel – money over war
 480. เนื้อเพลง vybz kartel – temptation
 481. เนื้อเพลง vybz kartel – jump on the beat (remix)
 482. เนื้อเพลง vybz kartel – torque
 483. เนื้อเพลง vybz kartel – drink up
 484. เนื้อเพลง vybz kartel – sickhead sickhead
 485. เนื้อเพลง vybz kartel – cherish the moment
 486. เนื้อเพลง vybz kartel – turn & wine
 487. เนื้อเพลง vybz kartel – breast specialist
 488. เนื้อเพลง vybz kartel – forever
 489. เนื้อเพลง vybz kartel – nice tingz [divas]
 490. เนื้อเพลง vybz kartel – she holding on
 491. เนื้อเพลง vybz kartel – back way
 492. เนื้อเพลง vybz kartel – couldn’t
 493. เนื้อเพลง vybz kartel – warn dem counteraction
 494. เนื้อเพลง vybz kartel – little miss
 495. เนื้อเพลง vybz kartel – feel good
 496. เนื้อเพลง vybz kartel – round corna (mavado diss)
 497. เนื้อเพลง vybz kartel – whine fi me
 498. เนื้อเพลง vybz kartel – tip
 499. เนื้อเพลง vybz kartel – no wild grain
 500. เนื้อเพลง vybz kartel – party me sey
 501. เนื้อเพลง vybz kartel – weh dat fah (mavado diss)
 502. เนื้อเพลง vybz kartel – pussy me say
 503. เนื้อเพลง vybz kartel – outlaw
 504. เนื้อเพลง vybz kartel – money can’t buy friends
 505. เนื้อเพลง vybz kartel – kremlin
 506. เนื้อเพลง vybz kartel – hi
 507. เนื้อเพลง vybz kartel – eagle
 508. เนื้อเพลง vybz kartel – real bad man
 509. เนื้อเพลง vybz kartel – send a hell
 510. เนื้อเพลง vybz kartel – jah jah watch over me
 511. เนื้อเพลง vybz kartel – gyal know fi wine
 512. เนื้อเพลง vybz kartel – video recorder
 513. เนื้อเพลง vybz kartel – party me say
 514. เนื้อเพลง vybz kartel – bgf (bad gyal fuck) [radio edit]
 515. เนื้อเพลง vybz kartel – fight
 516. เนื้อเพลง vybz kartel – you body perfect
 517. เนื้อเพลง vybz kartel – you make me cry
 518. เนื้อเพลง vybz kartel – how can you
 519. เนื้อเพลง vybz kartel – mother on law
 520. เนื้อเพลง vybz kartel – yardman style
 521. เนื้อเพลง vybz kartel – robbery
 522. เนื้อเพลง vybz kartel – get gal anywhere (clean)
 523. เนื้อเพลง vybz kartel – babylon city
 524. เนื้อเพลง vybz kartel – defend mi self
 525. เนื้อเพลง vybz kartel – tun up di scheme
 526. เนื้อเพลง vybz kartel – summer time, pt. 2
 527. เนื้อเพลง vybz kartel – out & bad
 528. เนื้อเพลง vybz kartel – hold it
 529. เนื้อเพลง vybz kartel – blackberry
 530. เนื้อเพลง vybz kartel – dumpa truck – radio
 531. เนื้อเพลง vybz kartel – win
 532. เนื้อเพลง vybz kartel – are you ready
 533. เนื้อเพลง vybz kartel – no robbery
 534. เนื้อเพลง vybz kartel – virginity
 535. เนื้อเพลง vybz kartel – poor people land
 536. เนื้อเพลง vybz kartel – set it
 537. เนื้อเพลง vybz kartel – love everything
 538. เนื้อเพลง vybz kartel – high school dropout
 539. เนื้อเพลง vybz kartel – shout it out loud (radio edit)
 540. เนื้อเพลง vybz kartel – no one can stop it
 541. เนื้อเพลง vybz kartel – who trouble dem
 542. เนื้อเพลง vybz kartel – mek noise
 543. เนื้อเพลง vybz kartel – whine pan di cocky gyal
 544. เนื้อเพลง vybz kartel – me talk with gunshot
 545. เนื้อเพลง vybz kartel – champagne bubble
 546. เนื้อเพลง vybz kartel – never walk alone
 547. เนื้อเพลง vybz kartel – beyonce wine
 548. เนื้อเพลง vybz kartel – ban wagonist
 549. เนื้อเพลง vybz kartel – ghetto youths rise (remix)
 550. เนื้อเพลง vybz kartel – oh yeah (run up)
 551. เนื้อเพลง vybz kartel – success story
 552. เนื้อเพลง vybz kartel – luxury doll
 553. เนื้อเพลง vybz kartel – cheat pon him (fuck pon him – clean)
 554. เนื้อเพลง vybz kartel – my everything
 555. เนื้อเพลง vybz kartel – swear to jah
 556. เนื้อเพลง vybz kartel – addi di emperor (empire)
 557. เนื้อเพลง vybz kartel – life giver
 558. เนื้อเพลง vybz kartel – dollar sign / hustle the money
 559. เนื้อเพลง vybz kartel – me tell you
 560. เนื้อเพลง vybz kartel – ghetto life
 561. เนื้อเพลง vybz kartel – none a dem boy deh nuh bad
 562. เนื้อเพลง vybz kartel – you me need
 563. เนื้อเพลง vybz kartel – alien
 564. เนื้อเพลง vybz kartel – more than neo
 565. เนื้อเพลง vybz kartel – makes no sense
 566. เนื้อเพลง vybz kartel – dem a no gangster
 567. เนื้อเพลง vybz kartel – love mummy
 568. เนื้อเพลง vybz kartel – volcano
 569. เนื้อเพลง vybz kartel – galapoly
 570. เนื้อเพลง vybz kartel – oh deh gyal
 571. เนื้อเพลง vybz kartel – wifey
 572. เนื้อเพลง vybz kartel – siren
 573. เนื้อเพลง vybz kartel – murerer
 574. เนื้อเพลง vybz kartel – the goods [radio]
 575. เนื้อเพลง vybz kartel – money pon mi mind
 576. เนื้อเพลง vybz kartel – stress out, stress out
 577. เนื้อเพลง vybz kartel – fuck pon him (raw)
 578. เนื้อเพลง vybz kartel – me love you bad
 579. เนื้อเพลง vybz kartel – hot grabba
 580. เนื้อเพลง vybz kartel – high altitude
 581. เนื้อเพลง vybz kartel – dynamite
 582. เนื้อเพลง vybz kartel – duppy know
 583. เนื้อเพลง vybz kartel – me a pree
 584. เนื้อเพลง vybz kartel – money isn’t all
 585. เนื้อเพลง vybz kartel – empire army
 586. เนื้อเพลง vybz kartel – no nine night
 587. เนื้อเพลง vybz kartel – four seasons
 588. เนื้อเพลง vybz kartel – hold me (hurt it up)
 589. เนื้อเพลง vybz kartel – start well
 590. เนื้อเพลง vybz kartel – dem bwoy ah baby
 591. เนื้อเพลง vybz kartel – my senorita
 592. เนื้อเพลง vybz kartel – benz punani
 593. เนื้อเพลง vybz kartel – all out
 594. เนื้อเพลง vybz kartel – nuh bad like we
 595. เนื้อเพลง vybz kartel – come defend it
 596. เนื้อเพลง vybz kartel – most high
 597. เนื้อเพลง vybz kartel – we’ll make it
 598. เนื้อเพลง vybz kartel – something aguh happen
 599. เนื้อเพลง vybz kartel – lobster
 600. เนื้อเพลง vybz kartel – galopoly
 601. เนื้อเพลง vybz kartel – stand by mi side
 602. เนื้อเพลง vybz kartel – training wheel
 603. เนื้อเพลง vybz kartel – baby father (bounty killer sub-diss)
 604. เนื้อเพลง vybz kartel – anything love can do
 605. เนื้อเพลง vybz kartel – come ya nuh mi gal
 606. เนื้อเพลง vybz kartel – turn & wine (raw)
 607. เนื้อเพลง vybz kartel – happiest days
 608. เนื้อเพลง vybz kartel – testify
 609. เนื้อเพลง vybz kartel – play our song
 610. เนื้อเพลง vybz kartel – not a love song
 611. เนื้อเพลง vybz kartel – smoking every day
 612. เนื้อเพลง vybz kartel – nah lef
 613. เนื้อเพลง vybz kartel – so horny (brace back)
 614. เนื้อเพลง vybz kartel – solomonic chronic
 615. เนื้อเพลง vybz kartel – nice suh
 616. เนื้อเพลง vybz kartel – please
 617. เนื้อเพลง vybz kartel – marie
 618. เนื้อเพลง vybz kartel – bad reputation
 619. เนื้อเพลง vybz kartel – money me a look
 620. เนื้อเพลง vybz kartel – dandy shandy
 621. เนื้อเพลง vybz kartel – mirror
 622. เนื้อเพลง vybz kartel – so easy
 623. เนื้อเพลง vybz kartel – leadeth me
 624. เนื้อเพลง vybz kartel – апофеоз
 625. เนื้อเพลง vybz kartel – long live jamaica
 626. เนื้อเพลง vybz kartel – life me say
 627. เนื้อเพลง vybz kartel – you a me baby
 628. เนื้อเพลง vybz kartel – don’t move
 629. เนื้อเพลง vybz kartel – she tell me
 630. เนื้อเพลง vybz kartel – supervisor
 631. เนื้อเพลง vybz kartel – like xmas (clean)
 632. เนื้อเพลง vybz kartel – a bay
 633. เนื้อเพลง vybz kartel – punany a mi best friend
 634. เนื้อเพลง vybz kartel – abc sex
 635. เนื้อเพลง vybz kartel – kill bill
 636. เนื้อเพลง vybz kartel – murder informer
 637. เนื้อเพลง vybz kartel – sweet to the belly
 638. เนื้อเพลง vybz kartel – party
 639. เนื้อเพลง vybz kartel – guns like these
 640. เนื้อเพลง vybz kartel – every girl
 641. เนื้อเพลง vybz kartel – freaky gal part 1
 642. เนื้อเพลง vybz kartel – cake soap
 643. เนื้อเพลง vybz kartel – gwaan so
 644. เนื้อเพลง vybz kartel – my love (try love)
 645. เนื้อเพลง vybz kartel – convertible
 646. เนื้อเพลง vybz kartel – more than neo (clean)
 647. เนื้อเพลง vybz kartel – wine to the top
 648. เนื้อเพลง vybz kartel – clarks (feat. popcaan & gaza slim) [dj wayne special]
 649. เนื้อเพลง vybz kartel – life goes on
 650. เนื้อเพลง vybz kartel – gun clown
 651. เนื้อเพลง vybz kartel – dem get murder
 652. เนื้อเพลง vybz kartel – hustlers anthem
 653. เนื้อเพลง vybz kartel – run dancehall
 654. เนื้อเพลง vybz kartel – never love another
 655. เนื้อเพลง vybz kartel – why again
 656. เนื้อเพลง vybz kartel – come back home
 657. เนื้อเพลง vybz kartel – faggot correction (spragga benz diss)
 658. เนื้อเพลง vybz kartel – heart beat
 659. เนื้อเพลง vybz kartel – scorched earth
 660. เนื้อเพลง vybz kartel – do di maths
 661. เนื้อเพลง vybz kartel – whine pon you
 662. เนื้อเพลง vybz kartel – half on a baby
 663. เนื้อเพลง vybz kartel – addi right size
 664. เนื้อเพลง vybz kartel – birthday fuck
 665. เนื้อเพลง vybz kartel – pass mi gun
 666. เนื้อเพลง vybz kartel – best friend
 667. เนื้อเพลง vybz kartel – inna di war (spragga benz diss)
 668. เนื้อเพลง vybz kartel – anabella
 669. เนื้อเพลง vybz kartel – stop follow me up
 670. เนื้อเพลง vybz kartel – straight jeans & fitted
 671. เนื้อเพลง vybz kartel – catch a fire
 672. เนื้อเพลง vybz kartel – downtown kingston
 673. เนื้อเพลง vybz kartel – no bed
 674. เนื้อเพลง vybz kartel – show me your motion
 675. เนื้อเพลง vybz kartel – sex & the city
 676. เนื้อเพลง vybz kartel – warn dem (counteration) (mavado diss)
 677. เนื้อเพลง vybz kartel – biggest fan
 678. เนื้อเพลง vybz kartel – i’ll take you there
 679. เนื้อเพลง vybz kartel – slow motion
 680. เนื้อเพลง vybz kartel – sometime
 681. เนื้อเพลง vybz kartel – happy pum pum
 682. เนื้อเพลง vybz kartel – hot fuck
 683. เนื้อเพลง vybz kartel – so much gal
 684. เนื้อเพลง vybz kartel – more than you recieve
 685. เนื้อเพลง vybz kartel – pon dis yah
 686. เนื้อเพลง vybz kartel – love of money
 687. เนื้อเพลง vybz kartel – kuff kaff kweff
 688. เนื้อเพลง vybz kartel – the system
 689. เนื้อเพลง vybz kartel – can’t move we
 690. เนื้อเพลง vybz kartel – hey addi
 691. เนื้อเพลง vybz kartel – dark shades
 692. เนื้อเพลง vybz kartel – miracle
 693. เนื้อเพลง vybz kartel – pretty little bunny
 694. เนื้อเพลง vybz kartel – gal a get more
 695. เนื้อเพลง vybz kartel – money on scale
 696. เนื้อเพลง vybz kartel – 4 star
 697. เนื้อเพลง vybz kartel – somebody haffi bawl
 698. เนื้อเพลง vybz kartel – sexability
 699. เนื้อเพลง vybz kartel – buss my gun
 700. เนื้อเพลง vybz kartel – love dem
 701. เนื้อเพลง vybz kartel – di way we roll
 702. เนื้อเพลง vybz kartel – nah go nuh weh
 703. เนื้อเพลง vybz kartel – magazine
 704. เนื้อเพลง vybz kartel – clarks pt.3 (wear weh yuh have )
 705. เนื้อเพลง vybz kartel – slew dem like david
 706. เนื้อเพลง vybz kartel – galang gyal
 707. เนื้อเพลง vybz kartel – into you streetmix
 708. เนื้อเพลง vybz kartel – the lyricist
 709. เนื้อเพลง vybz kartel – baby let’s go
 710. เนื้อเพลง vybz kartel – 12 gauge
 711. เนื้อเพลง vybz kartel – summer 16
 712. เนื้อเพลง vybz kartel – rambo kanambo
 713. เนื้อเพลง vybz kartel – put it in deh
 714. เนื้อเพลง vybz kartel – warn dem counteraction (movado diss)
 715. เนื้อเพลง vybz kartel – you need to know
 716. เนื้อเพลง vybz kartel – new millenium
 717. เนื้อเพลง vybz kartel – good night
 718. เนื้อเพลง vybz kartel – real friend
 719. เนื้อเพลง vybz kartel – half on a baby (dubbel dutch remix)
 720. เนื้อเพลง vybz kartel – murda practice
 721. เนื้อเพลง vybz kartel – whine (wine)
 722. เนื้อเพลง vybz kartel – whine up you body
 723. เนื้อเพลง vybz kartel – pregnant (no mama)
 724. เนื้อเพลง vybz kartel – drop top
 725. เนื้อเพลง vybz kartel – pale blue dot
 726. เนื้อเพลง vybz kartel – gaza commandments
 727. เนื้อเพลง vybz kartel – dirty diana (dutty angela remix)
 728. เนื้อเพลง vybz kartel – more than a friday
 729. เนื้อเพลง vybz kartel – million dollar by morning
 730. เนื้อเพลง vybz kartel – come tek cocky
 731. เนื้อเพลง vybz kartel – it was heaven
 732. เนื้อเพลง vybz kartel – in heaven
 733. เนื้อเพลง vybz kartel – gone too soon
 734. เนื้อเพลง vybz kartel – guest house
 735. เนื้อเพลง vybz kartel – magic school bus
 736. เนื้อเพลง vybz kartel – mhm hm
 737. เนื้อเพลง vybz kartel – smuggler
 738. เนื้อเพลง vybz kartel – touch a button
 739. เนื้อเพลง vybz kartel – highest level
 740. เนื้อเพลง vybz kartel – me in love
 741. เนื้อเพลง vybz kartel – get gyal fi free
 742. เนื้อเพลง vybz kartel – clarks
 743. เนื้อเพลง vybz kartel – taxi
 744. เนื้อเพลง vybz kartel – proper ting (ain’t it)?
 745. เนื้อเพลง vybz kartel – gon’ get better
 746. เนื้อเพลง vybz kartel – i’m missing you alot
 747. เนื้อเพลง vybz kartel – betray di gaza boss
 748. เนื้อเพลง vybz kartel – step (mavado diss)
 749. เนื้อเพลง vybz kartel – school
 750. เนื้อเพลง vybz kartel – all i wanna do (sorry remix)
 751. เนื้อเพลง vybz kartel – faggot correction (spragga dis)
 752. เนื้อเพลง vybz kartel – everything bout you
 753. เนื้อเพลง vybz kartel – boss lady
 754. เนื้อเพลง vybz kartel – freaky gal part 3 (radio edit)
 755. เนื้อเพลง vybz kartel – don’t stop (2008)
 756. เนื้อเพลง vybz kartel – mad dawg
 757. เนื้อเพลง vybz kartel – true friends
 758. เนื้อเพลง vybz kartel – step up inna life
 759. เนื้อเพลง vybz kartel – criminal war
 760. เนื้อเพลง vybz kartel – big dreams
 761. เนื้อเพลง vybz kartel – tekk buddy prt#2 (raw)
 762. เนื้อเพลง vybz kartel – reparation
 763. เนื้อเพลง vybz kartel – mi love pussy forever
 764. เนื้อเพลง vybz kartel – can’t get over me
 765. เนื้อเพลง vybz kartel – bicycle
 766. เนื้อเพลง vybz kartel – i’ve been in love with you
 767. เนื้อเพลง vybz kartel – clap it up
 768. เนื้อเพลง vybz kartel – keystone
 769. เนื้อเพลง vybz kartel – dumpa truck
 770. เนื้อเพลง vybz kartel – tun & wine
 771. เนื้อเพลง vybz kartel – which friend
 772. เนื้อเพลง vybz kartel – born & raised
 773. เนื้อเพลง vybz kartel – revenge
 774. เนื้อเพลง vybz kartel – unfaithful (don’t kill him)
 775. เนื้อเพลง vybz kartel – ring a rozy*
 776. เนื้อเพลง vybz kartel – party till we die
 777. เนื้อเพลง vybz kartel – credit alone done
 778. เนื้อเพลง vybz kartel – my heaven my hell
 779. เนื้อเพลง vybz kartel – can’t get me down
 780. เนื้อเพลง vybz kartel – don’t come back
 781. เนื้อเพลง vybz kartel – don’t diss me
 782. เนื้อเพลง vybz kartel – sick inna mi head
 783. เนื้อเพลง vybz kartel – life sweet
 784. เนื้อเพลง vybz kartel – good inna clothes
 785. เนื้อเพลง vybz kartel – miami vice episode
 786. เนื้อเพลง vybz kartel – in stock
 787. เนื้อเพลง vybz kartel – rocket to da moon
 788. เนื้อเพลง vybz kartel – can’t call this a love song
 789. เนื้อเพลง vybz kartel – deso it deh
 790. เนื้อเพลง vybz kartel – tap tana
 791. เนื้อเพลง vybz kartel – come yah nuh me gal
 792. เนื้อเพลง vybz kartel – addi truth
 793. เนื้อเพลง vybz kartel – what u sellin
 794. เนื้อเพลง vybz kartel – go go wine
 795. เนื้อเพลง vybz kartel – you & him fuck
 796. เนื้อเพลง vybz kartel – how me grow
 797. เนื้อเพลง vybz kartel – too badmind
 798. เนื้อเพลง vybz kartel – coloring book
 799. เนื้อเพลง vybz kartel – lipstick
 800. เนื้อเพลง vybz kartel – sweet dreams (bob marley & the high trees)
 801. เนื้อเพลง vybz kartel – one
 802. เนื้อเพลง vybz kartel – dem nuh like wi
 803. เนื้อเพลง vybz kartel – poco wine
 804. เนื้อเพลง vybz kartel – real bad man (more up 2 di time)
 805. เนื้อเพลง vybz kartel – special delivery
 806. เนื้อเพลง vybz kartel – 2010
 807. เนื้อเพลง vybz kartel – children are our future
 808. เนื้อเพลง vybz kartel – twice my age
 809. เนื้อเพลง vybz kartel – jump inna di benz
 810. เนื้อเพลง vybz kartel – 1.7.76
 811. เนื้อเพลง vybz kartel – glockzilla (freestyle)
 812. เนื้อเพลง vybz kartel – loving every minute
 813. เนื้อเพลง vybz kartel – nuh fraid a nobody – neva scared
 814. เนื้อเพลง vybz kartel – haffi come back
 815. เนื้อเพลง vybz kartel – move yuh hand
 816. เนื้อเพลง vybz kartel – pretty butter fly
 817. เนื้อเพลง vybz kartel – about us
 818. เนื้อเพลง vybz kartel – nuh permission
 819. เนื้อเพลง vybz kartel – i’ll take u there
 820. เนื้อเพลง vybz kartel – me dem want fi dead
 821. เนื้อเพลง vybz kartel – on and on
 822. เนื้อเพลง vybz kartel – which league
 823. เนื้อเพลง vybz kartel – thank you jah (on and on)
 824. เนื้อเพลง vybz kartel – fix up
 825. เนื้อเพลง vybz kartel – nymphomaniac (clean)
 826. เนื้อเพลง vybz kartel – story of my life
 827. เนื้อเพลง vybz kartel – teacher intro
 828. เนื้อเพลง vybz kartel – pretty little house (radio edit)
 829. เนื้อเพลง vybz kartel – money pon mi brain (c-t scan)
 830. เนื้อเพลง vybz kartel – i’m missing you alot
 831. เนื้อเพลง vybz kartel – nuh batty ting (mavado diss)
 832. เนื้อเพลง vybz kartel – infrared
 833. เนื้อเพลง vybz kartel – gaza nuh bore tongue (bounty killer diss)
 834. เนื้อเพลง vybz kartel – late night
 835. เนื้อเพลง vybz kartel – life we living
 836. เนื้อเพลง vybz kartel – court case (labongo)
 837. เนื้อเพลง vybz kartel – molynes road
 838. เนื้อเพลง vybz kartel – love so 2015
 839. เนื้อเพลง vybz kartel – white line
 840. เนื้อเพลง vybz kartel – everybody bad till
 841. เนื้อเพลง vybz kartel – bend ova
 842. เนื้อเพลง vybz kartel – emergency (coki remix)
 843. เนื้อเพลง vybz kartel – for love
 844. เนื้อเพลง vybz kartel – ever bless
 845. เนื้อเพลง vybz kartel – so what
 846. เนื้อเพลง vybz kartel – bad man party 2
 847. เนื้อเพลง vybz kartel – my boo
 848. เนื้อเพลง vybz kartel – guilty pleasure jury
 849. เนื้อเพลง vybz kartel – watch dem
 850. เนื้อเพลง vybz kartel – more life
 851. เนื้อเพลง vybz kartel – tun back way (clean)
 852. เนื้อเพลง vybz kartel – bubble hard
 853. เนื้อเพลง vybz kartel – fi de gal dem
 854. เนื้อเพลง vybz kartel – jamaica
 855. เนื้อเพลง vybz kartel – lolli pop riddim nuh lick
 856. เนื้อเพลง vybz kartel – go fi dem any weh
 857. เนื้อเพลง vybz kartel – fever (major lazer remix)
 858. เนื้อเพลง vybz kartel – cool and deadly
 859. เนื้อเพลง vybz kartel – wine pon him
 860. เนื้อเพลง vybz kartel – realize
 861. เนื้อเพลง vybz kartel – faggot correction
 862. เนื้อเพลง vybz kartel – mamma
 863. เนื้อเพลง vybz kartel – ignite the world
 864. เนื้อเพลง vybz kartel – teacha’s pet
 865. เนื้อเพลง vybz kartel – it hot
 866. เนื้อเพลง vybz kartel – bare vybz
 867. เนื้อเพลง vybz kartel – my love my love
 868. เนื้อเพลง vybz kartel – hott grabba
 869. เนื้อเพลง vybz kartel – duh weh yuh wa fi do (big bad & brave)
 870. เนื้อเพลง vybz kartel – better can wuk
 871. เนื้อเพลง vybz kartel – free style
 872. เนื้อเพลง vybz kartel – right wine
 873. เนื้อเพลง vybz kartel – exchange (ain’t no robbery)
 874. เนื้อเพลง vybz kartel – death row
 875. เนื้อเพลง vybz kartel – good night (clean)
 876. เนื้อเพลง vybz kartel – send fi di magazine
 877. เนื้อเพลง vybz kartel – ghetto youth
 878. เนื้อเพลง vybz kartel – super star
 879. เนื้อเพลง vybz kartel – inna yuh
 880. เนื้อเพลง vybz kartel – born again virgin
 881. เนื้อเพลง vybz kartel – without you (gaza girl)
 882. เนื้อเพลง vybz kartel – buy the house inna your name
 883. เนื้อเพลง vybz kartel – informer
 884. เนื้อเพลง vybz kartel – love u baby
 885. เนื้อเพลง vybz kartel – my life belongs
 886. เนื้อเพลง vybz kartel – touch a button nuh
 887. เนื้อเพลง vybz kartel – mi like that
 888. เนื้อเพลง vybz kartel – fell apart
 889. เนื้อเพลง vybz kartel – tun up the fuck
 890. เนื้อเพลง vybz kartel – know bout me
 891. เนื้อเพลง vybz kartel – every gal a my gyal
 892. เนื้อเพลง vybz kartel – everyday is christmas
 893. เนื้อเพลง vybz kartel – street vybz rum
 894. เนื้อเพลง vybz kartel – just wine
 895. เนื้อเพลง vybz kartel – u ah mi baby
 896. เนื้อเพลง vybz kartel – sweet victory
 897. เนื้อเพลง vybz kartel – british love
 898. เนื้อเพลง vybz kartel – breathless
 899. เนื้อเพลง vybz kartel – badmind
 900. เนื้อเพลง vybz kartel – money fi spend
 901. เนื้อเพลง vybz kartel – thickiana
 902. เนื้อเพลง vybz kartel – like google
 903. เนื้อเพลง vybz kartel – open up di door
 904. เนื้อเพลง vybz kartel – cute rider (divas)
 905. เนื้อเพลง vybz kartel – rough sex
 906. เนื้อเพลง vybz kartel – see a man u want
 907. เนื้อเพลง vybz kartel – make up break up
 908. เนื้อเพลง vybz kartel – on & on
 909. เนื้อเพลง vybz kartel – woman a cry
 910. เนื้อเพลง vybz kartel – why you doing it
 911. เนื้อเพลง vybz kartel – teacha’s choice
 912. เนื้อเพลง vybz kartel – air force 1
 913. เนื้อเพลง vybz kartel – beat dem bad
 914. เนื้อเพลง vybz kartel – nuh badda try
 915. เนื้อเพลง vybz kartel – from me born (me don’t know)
 916. เนื้อเพลง vybz kartel – looking glass
 917. เนื้อเพลง vybz kartel – the winner
 918. เนื้อเพลง vybz kartel – ski trip
 919. เนื้อเพลง vybz kartel – no man
 920. เนื้อเพลง vybz kartel – mama | court case
 921. เนื้อเพลง vybz kartel – dumpa truck / that sweet yuh
 922. เนื้อเพลง vybz kartel – luxury love
 923. เนื้อเพลง vybz kartel – motion
 924. เนื้อเพลง vybz kartel – it bend like banana
 925. เนื้อเพลง vybz kartel – every gyal a my gyal
 926. เนื้อเพลง vybz kartel – when ghetto yute aguh
 927. เนื้อเพลง vybz kartel – stay with me [divas]
 928. เนื้อเพลง vybz kartel – love yuh enuh
 929. เนื้อเพลง vybz kartel – hi (high)
 930. เนื้อเพลง vybz kartel – go go club (radio edit)
 931. เนื้อเพลง vybz kartel – love you enuh
 932. เนื้อเพลง vybz kartel – bicycle (raw)
 933. เนื้อเพลง vybz kartel – teach me how
 934. เนื้อเพลง vybz kartel – vip
 935. เนื้อเพลง vybz kartel – vybz principal
 936. เนื้อเพลง vybz kartel – fever
 937. เนื้อเพลง vybz kartel – repartriation
 938. เนื้อเพลง vybz kartel – ignite the room for blessyd
 939. เนื้อเพลง vybz kartel – buss it off
 940. เนื้อเพลง vybz kartel – 6 missed calls
 941. เนื้อเพลง vybz kartel – get your own lighter
 942. เนื้อเพลง vybz kartel – christmas fck
 943. เนื้อเพลง vybz kartel – where is the love for the black child
 944. เนื้อเพลง vybz kartel – gimme little room
 945. เนื้อเพลง vybz kartel – pandora
 946. เนื้อเพลง vybz kartel – tic, toc
 947. เนื้อเพลง vybz kartel – broken cry
 948. เนื้อเพลง vybz kartel – big bizniz
 949. เนื้อเพลง vybz kartel – sex and the city
 950. เนื้อเพลง vybz kartel – jump on the beat 3mix
 951. เนื้อเพลง vybz kartel – dons & divas [dons]
 952. เนื้อเพลง vybz kartel – mi remember
 953. เนื้อเพลง vybz kartel – calabria remix
 954. เนื้อเพลง vybz kartel – real badman
 955. เนื้อเพลง vybz kartel – pretty potion
 956. เนื้อเพลง vybz kartel – lip service (mavado & bounty killer diss)
 957. เนื้อเพลง vybz kartel – my baby u
 958. เนื้อเพลง vybz kartel – better life
 959. เนื้อเพลง vybz kartel – climb di mountain
 960. เนื้อเพลง vybz kartel – yellow yellow
 961. เนื้อเพลง vybz kartel – born bad
 962. เนื้อเพลง vybz kartel – come breed me
 963. เนื้อเพลง vybz kartel – unstoppable
 964. เนื้อเพลง vybz kartel – don’t lie
 965. เนื้อเพลง vybz kartel – thank yuh jah
 966. เนื้อเพลง vybz kartel – bay bay
 967. เนื้อเพลง vybz kartel – vip (clean)
 968. เนื้อเพลง vybz kartel – gal a weh me do you
 969. เนื้อเพลง vybz kartel – get gal anywhere
 970. เนื้อเพลง vybz kartel – work out
 971. เนื้อเพลง vybz kartel – making a baby
 972. เนื้อเพลง vybz kartel – can’t be the same
 973. เนื้อเพลง vybz kartel – wah di duck get
 974. เนื้อเพลง vybz kartel – gaza man mi name
 975. เนื้อเพลง vybz kartel – depend on you [dons]
 976. เนื้อเพลง vybz kartel – you and him deh (clean)
 977. เนื้อเพลง vybz kartel – bring it when you ready
 978. เนื้อเพลง vybz kartel – beautiful girl
 979. เนื้อเพลง vybz kartel – freaky gal part 2
 980. เนื้อเพลง vybz kartel – no i love you (can’t trick badman)
 981. เนื้อเพลง vybz kartel – tear drops
 982. เนื้อเพลง vybz kartel – love
 983. เนื้อเพลง vybz kartel – boom it off
 984. เนื้อเพลง vybz kartel – it’s a sin
 985. เนื้อเพลง vybz kartel – gal a weh do you
 986. เนื้อเพลง vybz kartel – title
 987. เนื้อเพลง vybz kartel – anytime
 988. เนื้อเพลง vybz kartel – prove it
 989. เนื้อเพลง vybz kartel – ready fi work
 990. เนื้อเพลง vybz kartel – dweet we a dweet (do it)
 991. เนื้อเพลง vybz kartel – you want me
 992. เนื้อเพลง vybz kartel – you and him deh (explicit)
 993. เนื้อเพลง vybz kartel – tomorrow people
 994. เนื้อเพลง vybz kartel – my crew
 995. เนื้อเพลง vybz kartel – reverb no delay
 996. เนื้อเพลง vybz kartel – likkle more
 997. เนื้อเพลง vybz kartel – hustle di money
 998. เนื้อเพลง vybz kartel – freaky gal, pt. 3
 999. เนื้อเพลง vybz kartel – lip gloss
 1000. เนื้อเพลง vybz kartel – she know fi
 1001. เนื้อเพลง vybz kartel – don’t run (last man standing)
 1002. เนื้อเพลง vybz kartel – no games
 1003. เนื้อเพลง vybz kartel – red eye girl
 1004. เนื้อเพลง vybz kartel – great
 1005. เนื้อเพลง vybz kartel – dutty angela
 1006. เนื้อเพลง vybz kartel – house a bun down
 1007. เนื้อเพลง vybz kartel – put it on hard (clean)
 1008. เนื้อเพลง vybz kartel – come ya nuh mi gal (radio edit)
 1009. เนื้อเพลง vybz kartel – stuck/ better can wuk (raw)
 1010. เนื้อเพลง vybz kartel – state evidence
 1011. เนื้อเพลง vybz kartel – live your life
 1012. เนื้อเพลง vybz kartel – bun fi bun (ft. maxwell)
 1013. เนื้อเพลง vybz kartel – ten stage a evil
 1014. เนื้อเพลง vybz kartel – enemy zone
 1015. เนื้อเพลง vybz kartel – smaddy dead (alliance diss)
 1016. เนื้อเพลง vybz kartel – faith
 1017. เนื้อเพลง vybz kartel – new jordans [radio edit]
 1018. เนื้อเพลง vybz kartel – you can’t say
 1019. เนื้อเพลง vybz kartel – 9x
 1020. เนื้อเพลง vybz kartel – pretty little house

เนื้อเพลงแบบสุ่ม